ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28/08/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดจันทร์ - บ้านเขาแก้ววิเชียร (อบจ.นศ.2401) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MdUpjTTJ4cHcxdXM/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ