ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22/08/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านห้วยจิก-ห้วยยุม หมู่ที่ 1 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MWXlUMEF5VkFmcWc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3Ma2ZJOHlhTzg5YlE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MbFR1NnBfY0p3Yms/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ