ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22/08/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมคอสะพานและวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม ในถนนสายแยกทางหลวง 401- บ้านเขาใหญ่ (อบจ.นศ.1306)อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MeXB0WHpBTmtWY1E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRWVIMXZmc0VIZGc/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ