ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/08/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างขุดลอกคลองคุดด้วน หมู่ที่ 4,5 ,15 ,17,11 ตำบลละอาย อำเภอฉวาง และหมู่ที่ 1 ,2 ,9 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MYkNhdUdtMkZ5LTA/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ