ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/08/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองเมียด-พระตำหนัก หมู่ที่ 3,4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRlpVQng4dDVfWDA/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ