ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/08/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมคอสะพานในถนนสายบ้านบางจันสี-บ้านนิคมวังหิน (อบจ.นศ.5204) อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MY3Zsd3I3cExGbmc/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ