ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/08/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องกดแท่งคอนกรีต

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3Mb2FKQXR6NVhoa1U/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRm5felZxUDd3VUE/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ