ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/08/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสเหรียง-ปลายหลีก หมู่ที่ 6 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MOEx1ZGxld1JGa00/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MNzgxM010SF8wOFU/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ