ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11/08/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงกิจการประปาชนบทเขาพังไกร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MMWVsZEV4emt1T0E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MT1RUemt6c09Xc3c/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MbXBOWWJTUU9HMnc/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ