ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10/08/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปานรักษ์-เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRVRnb0puY3FqYWc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MMV9yM3M1UlhzQmc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MUmxwd050ZFRWR2M/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ