ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 09/08/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านไสหร้า-บ้านควนทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MVWhsMDgzaVJ5Vzg/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ