ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/08/2017 |
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเขาพังไกร (สายเก่า) ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีะรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3Mc2t3TXZZaU1ZSTg/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ