ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 08/08/2017 |
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาจากหน่วยบริการป่าพะยอมถึงชุมชนจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MUHFlSjhNU0xqcjA/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ