ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 07/08/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Pavement Recycling สายรอบวงแหวน-บ้านปากตรง หมู่ที่ 1,4 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MUTJoRzV1dmJIaWs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MQWdaSXJKeXEwTUU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MekJwR3h2TjFCT1U/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ