ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 03/08/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาคลอง-เขาพระ หมู่ที่ 10 ,11 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MYmRtdXVCWFpxX3c/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ