ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 03/08/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองสิบเมตร หมู่ที่ 8-หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MWlUxdDhCOVFFUG8/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ