ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/07/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในปุด หมู่ที่ 5 ตำบลลานสกา-ควนเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MNDhRU0NfUHY0bVk/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ