ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20/07/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแดงเฉลิมถึงสามแยกถนน รพช.(ตอนที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRWZtenJlNlVkUTQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3Md1hORDBVZTVuNG8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MS3ZLXzFhdUZEWjQ/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ