ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/07/2017 |
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้า่งเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุกองทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MV0tjMmhoZE5ZcEU/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ