ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14/07/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาหารโรงเรียนวัดสำนักขัน ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MS25ZblBaemtGRDg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3McnEtU3NMVjBVY3M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MNEJHWWZiVV9ENUU/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ