ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13/07/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองกุย หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน หมู่ที่ 8 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MSXFlU0dsLUJNUWc/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ