ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12/07/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายด่านขุนเดช หมู่ที่3 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MNVlGRTg1WE1LMmc/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ