ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 07/07/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางสะพาน-บ้านบางหลวง (อบจ.นศ.1103)อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมร.าช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MdHhzMXhhajRqQ1E/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ