ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 30/06/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านลำคลองตก-บ้านนายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MMDFya20zcl9xU2M/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ