ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29/06/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงถนนสายชลประทานฝายไม้เสียบ F6 (อบจ.นศ.3406)หมู่ที่ 2,4,6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MWFV4cngyRVc1WU0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MdTdabFFTSl9FTVU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MSVloQURtSVE2Yzg/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ