ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29/06/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนนสายต่อเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชควบคุม-บ้านชายทะเล ตำบลท่าซัก,ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MY3BWRndlbDIxbm8/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ