ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29/06/2017 |
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกถนนสายต่อเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชควบคุม-บ้านชายทะเล ตำบลท่าซัก,ตำบลปากนคร อำภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MMkhfSkFGSG15dU0/view?usp=sharing

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ