ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 28/06/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับควาย-โรงเรียนก่องาม เขตตำบลท่งใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3Md2JtWDYxMEc0OGs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MeEIyQmJYak14X1E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=0BxLNqHltfF3MbXMxUXVxV18ySkE

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ