ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/06/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 16 (อ่างเก็บน้ำคลองเศลา) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9,16 ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3Mc3Q3MU5hdWMxa3M/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ