ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/06/2017 |
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ครั้งที่ 2

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MNWhzbjJwVWNXSzQ/view?usp=sharing

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ