ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/05/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสงเคราะห์ หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าแม่อยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MN1NvM3phTmpKUWc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MbzVzTThEVHFqN1U/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=0BxLNqHltfF3MUGRSYlphYmpoUEU

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ