ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/05/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาลึก-โคกเคี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MdXJEZnNFaVFKSWc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MdGF0Vzh1akRLclk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRUo0R3VOVkVzWkk/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ