ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/05/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองกุย หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน หมู่ที่ 8 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MZkl3ZUtpZW9kRUU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRkZyNjRfdnc3RlE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MUjUtYXd4T0p3MGM/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ