ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/05/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางรูป - ถนนโยธาธิการ หมู่ที่ 7 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MWENLb3phcGJaNEE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MczJWUS1yRm9XNFE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MQ2plTEIyWnNjZnM/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ