ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/05/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวิลาศ หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MalhQM0Z4YXJDYjg/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ