ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17/05/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทพรักษา หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อกับเขตเทศบาลตำบลหัวไทร หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MS0w1Ykl4Skp6ZjQ/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ