ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17/05/2017 |
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าน้อย - บ้านท่าสำเภา (อบจ.นศ.1401) แบบ Pavement Recycling อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

linkhttps://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MRVEzdUU1R1ZkZms/view?usp=sharing

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ