ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16/05/2017 |
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาภูเขาฝายคลองขุนพัง หมู่ที่ 8 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/open?id=0BxLNqHltfF3MU2ZpUk1xaFh2eDA

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ