ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 16/05/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายด่านขุนเดช หมู่ที่ 3 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MZWRjUm5GV25Fa00/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MbVhIelRHaHVRcWM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3McmRkSHB0eHhBWjg/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ