ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15/05/2017 |
ปประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าควน - น้ำโฉ (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 2, 1 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

linkhttps://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MZFllRWtjUkxiS28/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ