ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 15/05/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเชียรเขา-หัวป่าขลู (อบจ.นศ.2203) อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3McVgtN2RRMDZIWDA/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ