ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11/05/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประมูลราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ เพื่อซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางฉัตร - บ้านท่าพญา (อบจ.นศ.2109) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MakxPRzZkbzh0bXM/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ