ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 11/05/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสิชล-หาดเสาเภา (อบจ.นศ.1302) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชฯลฯ

https://drive.google.com/open?id=0BxLNqHltfF3MajFILTJLUEhKV2M

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ