ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 05/05/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนไม้แดง-บ้านทุ่งชน หมู่ที่ 8,10 ตำบลหนองหงส์,หมู่ที่ 4 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MVmREcnNXVWhBbWc/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ