ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/04/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงนาม - ไทยบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MWEdDYnRLSmtJeFU/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ