ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21/04/2017 |
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MM2IxUlV0Sml6Vms/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ