ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 20/04/2017 |
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่าน - ทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MSXZERHBndmFBY00/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MazBYdGMzNlphRkE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MNUxwZThzME9DeWM/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ