ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 18/04/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในเขียว 1 - พรุชน หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MUHZRajFpaEVLLXc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MbklxYUFWVUJwb1U/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MeEY0dFk1UW5PTjQ/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ