ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12/04/2017 |
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตรีนิมิตร-ท่าสะท้อน (ตอนที่ 4 )หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MYXlYZVVBcVI0bGs/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ