ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 12/04/2017 |
เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาภูเขาฝายคลองขุนพัง หมู่ที่ 8 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/0BxLNqHltfF3MNXZWS2FUNGU4dTA/view?usp=sharing

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ